ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι παρακάτω θεματικές των προγραμμάτων είναι ενδεικτικές. Τα προγράμματα και η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζονται ανάλογα κάθε έτος

Παιδοψυχολογία

 • Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.
 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχιατρική για Παιδιά και Εφήβους.
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
 • Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης.
 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education)
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων -Ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης
 • Τεχνικές γνωριμίας-Μαθησιακό Συμβόλαιο
 • Βασικές θεωρίες μάθησης
 • Δυναμική της ομάδας
 • Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων.-Ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 • Εκπαιδευτικός χώρος -Εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας - Κριτήρια επιλογής τους
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και διδασκαλίας
 • Νομοθετικό Πλαίσιο-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ στην εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Πλαίσιο Μικροδιδασκαλίας (micro-teaching)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 1. Ανθρώπινα δικαιώματα και Ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη μετανάστευση ( Νομική διάσταση)

2.Μεταναστευτικές ροές και Πρόσφυγες

3. Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονοτικές ομάδες - Ρατσισμός και προκατάληψη

4.H διαπολιτισμική αγωγή στο σχολικό περιβάλλον. Θεωρητικές αρχές και μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

5.Διαπολιτισμική αγωγή και θρησκευτική ετερότητα

6. Διαμορφώνοντας τη διαπολιτισμική τάξη - Διδακτική μεθοδολογία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

7. Η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Στρατηγικές εκμάθησης και Πολυγλωσσία

8. Γεφύρωση Ευρωπαϊκού πολιτισμού και Μουσουλμανικής κουλτούρας

9. Σχέδιο διδασκαλίας στην διαπολιτισμική τάξη

10. Έρευνα δράσης και διαπολιτισμικό σχολείο

11. Μεθοδολογία έρευνας στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση


Νευρογλωσσικός προγραμματισμός

  • Νευρογλωσσικός προγραμματισμός -στάση ζωής και μεθοδολογία επιτυχίας
  • Ανακαλύπτοντας την προσωπική μας αντίληψη του κόσμου
  • Η γλώσσα των αισθήσεων
  • Δεξιότητες βέλτιστης επικοινωνίας
  • Αρχές της θετικής ψυχολογίας, το εσωτερικό μας χαμόγελο
  • Αποκτώντας νοοτροπία δια βίου ανάπτυξης
  • Ανασκευάζοντας την αρνητική εμπειρία
  • Δημιουργώντας θετικά βιώματα
  • Εγκέφαλος, το νευροπλαστικό εργαλείο επίτευξης στόχων
  • Εναρμονίζοντας συνειδητό και υποσεινήδητο για την κατάκτηση της επιτυχίας
  • Τεχνική διαχείρισης χρόνου TIMEPOWERÔ
   


Ειδική Αγωγή 

Γενικές αρχές και εισαγωγική ένταξη στις αναπηρίες

 • Ένταξη: Υπηρεσίες και παρεμβατικές προσεγγίσεις. Τεχνολογικές και άλλες προκλήσεις.
 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Ηλικία
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes)
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Αγωγή
 • Εντοπισμός και Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ικανότητες
 • Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της αναπηρίας


Συμβουλευτική

 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Οικογένειας
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Ομάδων
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ζευγαριών και Οικογένειας
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ομάδων
 • Τεχνικές και Μέθοδοι βελτίωσης Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης)
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση
 • Γνωσιακή και συμπεριφοριστική κατεύθυνση
 • Η συστημική σκέψη στη συμβουλευτική

Εκπαίδευση Στελεχών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων 

Α. Γενική Εκπαίδευση

 • Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και διαχείριση πόρων
 • Αρχές διοίκησης οργανισμών
 • Επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα
 • Δυναμική της ομάδας
 • Ο ηγετικός ρόλος
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση πολιτισμικής και φυλετικής ετερότητας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 • Διεθνείς οργανισμοί, μκο, αμνηστία
 • Συνεργασία με τα ΜΜΕ
 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου, ενημερωτικού υλικού (άρθρα, blog, επιστολές) και
 • προώθησης στα ΜΜΕ και αρμόδιους αποδέκτες
 • Ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης
 • Συνεντεύξεις τύπου - επισκόπηση και αρχειοθέτηση δημοσιεύσεων
 • Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών

Β. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Νομικό, Κοινωνιολογικό και Πολιτικό πλαίσιο
 • Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
 • Δικαίωμα στην Υγεία
 • Δικαιώματα ευάλωτων ομάδων
 • Δικαιώματα του Παιδιού
 • Δικαιώματα γυναικών
 • Δικαιώματα πληθυσμιακών και κοινωνικών μειονοτήτων
 • Διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες
 • Διεθνής συνεργασία

Γ. Διαχείριση φτώχειας

 • Η φτώχεια στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές
 • Παγκόσμια φτώχεια και οικονομική ανισότητα
 • Διαστάσεις της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα
 • Φτώχεια και κοινωνική προστασία
 • Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Δ. Μεταναστευτικές ροές - Πρόσφυγες

 • Διασάφηση όρων από τη νομική και κοινωνιολογική σκοπιά
 • Το μεταναστευτικό φαινόμενο και οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα
 • Μεταναστευτικά δίκτυα. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός;
 • Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση
 • Προβλήματα μεταναστών: Στερεότυπες Αντιλήψεις
 • Μετανάστευση ανηλίκων
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές
 • Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας -Ευρωπαϊκά Κέντρα Υποδοχής -Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής Υπηρεσίες Εξέτασης Αιτήσεων Ασύλου - Διοικητική κράτηση αλλοδαπών και εναλλακτικά μέτρα

Ε. Διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων

 • Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική - τοπική ανάπτυξη

Σχολική ψυχολογία

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Social Psychology and Education)
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Developmental Psychology in Education)
 • Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης (Psychology of Teaching and Learning)
 • Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση (Neuroscience in Education)
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικές Δεξιότητες για Παιδαγωγούς (Counselling & Professional Skills for Educators)
 • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education) 
© 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!